Saturday, October 10, 2015

Hàn hoá nhiệt Hannbros

Hàn hoá nhiệt Hannbros, Thiết bị nhập khẩu từ Australia.
Bao Minh Group phân phối thiết bị hàn hoá nhiệt Hannbros tại Việt Nam.
Liên hệ: 
Điện thoại: 0909 018 089   - Email: baominhgroup@yahoo.com.

Hannbros: là thiết bị dùng để hàn hoá nhiệt các mối nối: dây cáp đồng trần với cọc tiếp địa, hàn dây cáp với cáp....
- Các kiểu khuôn hàn thông dụng:
+ Khuôn hàn chữ T: hàn dây với đầu cọc tiếp địa phi 14 đến 16mm,
+ Khuôn hàn nối thẳng dây với dây cáp đồng,

- Lượng thuốc hàn cần dùng:
+ Thuốc hàn hoá nhiệt 90g/1 lọ: lượng thuốc để hàn dây từ 38-50mm2
+ Thuốc hàn hoá nhiệt 115g/1 lọ: lượng thuốc cần để hàn dây 70mm2

Xem chi tiết catalogue thiết bị hàn Hannbros